රාබු කොළ මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • රාබු කොළ ග්‍රෑම් 250 ක්
  • රතු ලූණු ගෙඩි 10 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • කරපිංචා
  • කහ
  • දෙහි
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • රාබු කොළ සෝදා සිහින්ව කපා ගන්න.ලුණු හා කහ මිශ්‍ර වතුරට දමා මිරිකා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා ලූණු, අමු මිරිස් හා කරපිංචා එයට එක්කර තෙම්පරාදු වන විට රාබු කොළ ටික දමා මලවන්න.අවශ්‍ය පමණ ලුණු හා දෙහි එක්කර ගන්න.

Wed, 26 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!