රුලං අළුවා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • රුලං ග්‍රෑම් 250 යි
  • ගා ගත් පොල් ග්‍රෑම් 250
  • සීනී කිලෝ 1යි
  • වතුර කෝප්ප 1යි
  • තලාගත් කරදමුංගු ඇට කීපයක්
  • රෝස වතුර හෝ රෝස එසෙන්ස් බිංදු කීපයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • සීනි හා වතුර සාස්පානකට දමා උතුරුවන්න.හොඳින් උතුරවන විටදී එයට රුලං දමා නොනවත්වා කලවම් කරමින් මද ගින්නේ හැඳි ගාන්න.රුලං හොඳින් තැන්බුනු පසුව පොල් දමා කලවම් කර මිශ්‍රණය උකුවන තෙක් මෙසේ මද ගින්නේ හැඳිගාන්න. පසුව එයට රසවත් කරන ද්‍රව්‍යයන් එකතු කර ලිපෙන් බා ගන්න.පැතලි තැටියකට මෙම රුලං මිශ්‍රණය දමා තමන් කැමති හැඩයකට කපා ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!