ලබු දළු ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ලබු දළු ටිකක්
  • පොල් කිරි
  • තුනපහ කුඩු
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා
  • කැකුළු හාල් පිටි
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • හාල් පිටි ටික වතුර දමා උකුවට දිය කර ගන්න.ලබු කොළ සෝදා දිය බේරුණු පසු හාල් මිශ්‍රණය හොඳින් තවරා රෝල් කර ඔතා ගන්න.දැන් මේවා ස්ටීමරයේ තම්බා ගන්න.භාජනයකට පොල්කිරි ටික දමා තුනපහ හා අනෙක් සියළු දෑ එක්කර ලිප තබා හැඳි ගාන්න.හොඳින් නටන විට සකස් කරගත් ලබු දළු කැබලි කපා හොද්දට දමා විනාඩි 05 ක් පමණ පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!