ලුණු දෙහි සමඟ රට ඉඳි චට්නි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • රට ඉඳි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • විනාකිරි කෝප්ප භාගයක්
  • සීනි තේ හැඳි 04 ක්
  • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
  • ලුණු දෙහි ග්‍රෑම් 125 ක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • රට ඉඳි ඇට හැර කුඩා කැබලි වලට කපා විනාකිරි වල දමා පැයක් පමණ පෙඟෙන්නට හරින්න.ලුණු දෙහි වල ඇට අයින් කර අඹරා පෙඟුනු රට ඉඳි ද අඹරා ගන්න.අනෙක් ද්‍රව්‍ය සියල්ලම එක බඳුනකට ගෙන වතුර ස්වල්පයක් එක් කර ලිප තබා උණු කරන්න.උතුරන විට අඹරාගත් ලුණු දෙහි හා රට ඉඳි එක් කර පිස ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!