ලුණු දෙහි සෑදීමට පහසු ක්‍රමයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • දෙහි ග්‍රෑම් 500 ක්
  • ලුණු කැට ග්‍රෑම් 250 ක්
  • දෙහි ඉස්ම කෝප්ප භාගයක්
  • කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • සෝදා පිරිසිදු කළ දෙහි ගෙඩි වෙන් නොවන සේ හතරට කපා ගන්න.ඒවාට ලුණු කැට දමා භාජනයක අසුරා සතියක් පමණ වසා තබන්න.ඉන්පසු එයට දෙහි ඉස්ම කෝප්ප භාගයද කෑලි මිරිස් ද එක් කර වසා තබා දින තුන හතරකට පසුව ආහාරයට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!