වට්ටක්කා බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 250 යි
  • කිරි බෝතලයයි
  • වැනිලා තේ හැන්දයි
  • සීනි අවශ්‍ය පමණ
  • අයිස්ක්‍රීම් අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

  • වට්ටක්කා පොතු හැර කුඩා කැබලි කපා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න.තම්බා ගත් වට්ටක්කා නිවුනාට පසු එයට කිරිද රස අනුව සීනි ද යොදා බ්ලෙන්ඩරයකින් හොඳින් ගසා ගන්න.ඉන්පසු එයට වැනිලා අයිස් ක්‍රීම් යොදා බීමට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!