වට්ටක්කා ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තද කහ පැහැති පිටි සහිත වට්ටතක්කා ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • සුදු ලූණුබික් 03 ක්
 • රතු ලූණු අවශ්‍ය පමණ
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • උකු පොල්කිරි කොප්ප භාගයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • සූදුරු
 • කොත්තමල්ලි
 • ගම්මිරිස්
 • අබ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වට්ටක්කා සෝදා හතරැස් කැබලි කපා කහ හා ලුණු අතඟා ස්ටීමරයේ තම්බා ගන්න.රතු ලූණු සුද්ද කර දෙකට කපා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් රත් කර සුදු ලූණූ හා අමු මිරිස් කපා බැදෙන්නට හැර ලූණු කෑලි ද ඊට එක් කරන්න.ඊට වට්ටක්කා ද එක්කර තෙලෙන් බැදෙන්නට හැර කෑලි මිරිස් ඇතුළු සියල්ලම දමා උකු පොල්කිරි කෝප්ප භාගයද දමා පිස ගන්න.ඒ අතර සූදුරු, කොත්තමල්ලි ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් හා අබ ඇට ටිකක්කබලේ දමා යාන්තමට බැද කුඩු කර මෙයින් තේ හැන්ඳක් පමණ වට්ටක්කා ස්ටු එක උතුරාගෙන එන විට උඩින් ඉස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!