වට්ටක්කා සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 250 ක්
  • ගම්මිරිස් ඇට කීපයක්
  • ලූණු ගෙඩියක්
  • මස් හෝ මාළු ස්ටොක්

සාදන ක්‍රමය –

  • වට්ටක්කා කුඩා කැබලි කපා වාෂ්පයෙන් තම්බා හොඳින් පොඩි කර ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත්වූ පසු ලූණු, ගම්මිරිස් ඇට දමා බැද ස්ටොක් සාරයද දමා උතුරුවා පොඩි කරගත් වට්ටක්කා දමා කවලම් කර පාවිච්චියට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!