වණ්ඩු ආප්ප

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500 ක්
  • පොල් බෑයක කිරි
  • පැණි බෝතල් කාලක්
  • බැදගත් මාදුරු හා කරදමුංගු ටිකක්
  • රා මංඩි ස්වල්පයක්
  • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කිරි වලට පිටි දමා කවලම් කර සීනි, පැණි හා රා මංඩි ද මිශ්‍ර කර ගන්න.ආප්ප පිටි මිශ්‍රණයේ තරමට පදම ගෙන පැය 12 ක් පිපෙන්නට තබන්න.සෑදීමට කිට්ටුව ලුණු මිශ්‍ර කර ගන්න.වණ්ඩු මුට්ටියක් ලිප තබා සිදුර සහිත පොල් කටුවක් මුට්ටියේ කටට තබා ඒ මත කැන්ද කොළයක් එළන්න.දැන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් හැන්ඳක් ගෙන කැන්ද කොළයට දමා එය හොඳින් වසා වාෂ්පයෙන් තැම්බෙන්නට හරින්න.

Mon, 2 Mar 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!