වම්බටු මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වම්බටු කිලෝ 03 ක් (සිහින්ව කපා කහ අතඟා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න)

මෝජු මිශ්‍රණය –

  • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • අඹ චට්නි බෝතලයක්
  • අබ ග්‍රෑම් 100 ක්
  • විනාකිරි මේස හැඳි 04 ක්
  • සීනි මේස හැන්ඳක්
  • අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු තේ හැන්ඳක්
  • හතරට පලාගත් ලොකු ලූණු ගෙඩි 08 ක්
  • දෙකට පලාගත් අමු මිරිස් කරල් 06 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මෝජු මිශ්‍රණය කවලම් කර බැදගත් බටු කෑමට ගැනීමට ආසන්නව මිශ්‍ර කරන්න.

Thu, 6 Feb 2020

1 Comment

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!