වම්බටු හා හාල්මැස්සන් මිශ්‍ර මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වම්බටු ග්‍රෑම් 500 යි
 • හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 100 යි
 • රටඉඳි ග්‍රෑම් 100 යි
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 යි
 • අමුමිරිස් කරල් 10 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • අඹරාගත් සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • අමු ඉඟුරු තේ හැන්ඳක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • මිරිස් කුඩු ටිකක්
 • බැදීමට තෙල්
 • විනාකිරි ස්වල්පයක්
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වම්බටු සිහින්ව දිගට කපා බැදගන්න.හාල්මැස්සන්, රතුලූණූ,අමුමිරිස්,රම්පෙ,කරපිංචා වෙන වෙනම බැදගන්න,රට ඉඳි සිහින්ව කපා ගන්න.භාජනයකට විනාකිරි ටිකක් දමා අඹරා ගත් ඉඏුරු සුදු ලූණු , කහ ,මිරිස් කුඩු, පදමට ලුණු දමා කවලම් කර ගන්න.මෙම විනාකිරි මිශ්‍රණයට රටඉඳි හා බැදගත් ද්‍රව්‍ය සියල්ලම කවලම් කර ගන්න.මෙයට සීනි අවශ්‍ය නොවේ.

Mon, 3 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!