වරකා සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වරකා මදුළු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්
 • සීනි තේ හැඳි 02 ක්
 • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
 • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්
 • එළවළු තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • කරපිංචා ටිකක්
 • අඹරාගත් අබ ටිකක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වරකා වල ඇට හා සිවිඩ්ඩ ඉවත් කර සිහින් තීරු වලට කපන්න.කරපිංචා කොළ අඹරා ගන්න.අඹරාගත් අබ, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු ටික ටික දමා මිශ්‍ර කරන්න.එයටම එළවළු තෙල් ටික දමා මිශ්‍ර කර සෝස් එකක් ලෙස සාදා ගන්න.දැන් තීරු කැපූ වරකා වලට සෝස් එකතු කරන්න.ලූණු තීරු හැඩයට කපා විනාකිරි වල දමා ඉක්මනින් ඉවතට ගන්න.තක්කාලි කපා ඇට අයින් කර තීරු කපන්න.දැන් වරකා ටික දීසියක අතුරා ඊට උඩින් ලූණු හා තක්කාලි දමන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!