වැනිලා අයිස් ක්‍රීම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ටින්කිරි ටින් එකක්
  • ජෙලටින් මේස හැන්ඳක්
  • උණු වතුර කෝප්ප භාගයක්
  • වැනිලා ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ජෙලටින් ටික උණු වතුරෙන් දියකර නිවෙන්නට තබන්න.ටින්කිරි හා වතුර මිශ්‍ර කර ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය තට්ටුවක පැය කාලක් පමණ තබා සිසිල් කර එළියට ගන්න.දැන් ජෙලටින් මිශ්‍රණය එක්කර හොඳින් ගසා ගන්න.එයට වැනිලා ස්වල්පයක් එක්කර නැවත ශීතකරණයේ තබා බාගෙට සවිවන විට නැවත පිටතට ගෙන කිහිප විටක් නැවත නැවතත් ගසා ගන්න.

Mon, 17 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!