සලාද කොළ බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සලාද කොළ ග්‍රෑම් 300 ක්
  • උම්බලකඩ කුඩු තේ හැන්ඳක්
  • ලියාගත් රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
  • තෙල් ස්වල්පයක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • සලාද කොළ සෝදා කැබලි කපා ගන්න.ගම්මිරිස්, උම්බලකඩ, රතු ලූණු, ලුණු හා සලාද කොළ මිශ්‍ර කර පසෙක තබන්න.තෙල් ස්වලපයක් රත්කර සලාද කොළ මිශ්‍රණය දමා තැම්බෙන තුරු ඒ මේ අත පෙරලන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!