සව් පුඩිං

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සව් මේස හැඳි 04 ක්
  • සීනි මේස හැඳි 08ක්
  • කිරි පයින්ට් 01 ක්
  • සුල්තානා ග්‍රෑම් 100 ක්
  • බිත්තර 04 ක්
  • කරදමුංගු කරල් 03 ක්
  • සාදික්කා ටිකක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බිත්තර කබා කහ මද, සුදු මද වෙන් කරගන්න.බඳුනක් ගෙන කිරි හා සීනි දමා ලිප තබා රත්වන්නට හරින්න.එය රත්වීගෙන එන විට කහ මද හා ගාගත් සාදික්කා, තලාගත් කරදමුංගු ද එක් කරන්න. මෙය හොඳින් උණු වෙන විට ලිපෙන් ඉවතට ගෙන සව් එක් කරන්න.මිශ්‍රණය නිවුනු පසු ගසාගත් සුදු දම කවලම් කර ගන්න.ඉන්පසු සුල්තානා දමා මිශ්‍රණය තැටියකට දමා ෆැරන්හයිට් අංශක 350 ක උෂ්ණත්වය තුල මිනිත්තු 20 ක් පමණ පුළුස්සා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!