සාම්බාරු (තෝසෙ ව්‍යංජනය)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෝංචි ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • අල ගෙඩියක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ගෝවා ග්‍රෑම් 25 ක්
 • පතෝල ග්‍රෑම් 25 ක්
 • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 25 ක්
 • පරිප්පු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • ලූණු ස්වල්පයක්
 • තුනපහ ස්වල්පයක්
 • අමු මිරිස් කරල් දෙකක්
 • මාදුරු ස්වල්පයක්
 • සුදු ලූණු බික් දෙකක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා‍
 • ලුණු
 • වියළි මිරිස් කරල්
 • පොල්කිරි මිලි ලීටර් 250 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • එළවළු වර්ග කුඩාවට කපා අඹරා ගත් වියළි මිරිස්, තුනපහ, සිහින්ව කැපූ කරපිංචා, ලුණු, අමු මිරිස්, සිහින්ව කපාගත් සුදු ලූණු හා කහ ස්වල්පයක් එක්කර පොල්කිරි දමා ලිප තබන්න.ව්‍යංජනය හොඳින් උතුරන විට ලූණු, අබ, මාදුරු එක්කර හොඳින් හැඳිගා ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!