සාලයන් බේක් කිරීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සාලයෝ ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සියඹලා ඉස්ම මේස හැන්ඳක්
  • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
  • අඹරාගත් ඉඟුරු පෙත්තක්
  • අඹරාගත් සුදු ලූණු බිකක්
  • තෙල් මේස හැන්ඳක්
  • තක්කාලි සෝස් මේස හැන්ඳක්
  • සීනි තේ හැන්ඳක්
  • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

  • සාලයන් සුද්ද කර හොඳින් සෝදා ගන්න.භාජනයකට සීනි, මිරිස් කුඩු, ලුණු, සුදු ලූණු, සියඹලා, අඹරාගත් ඉඟුරු, තක්කාලි සෝස්, තෙල් දමා මිශ්‍රණය සාදා සාලයන් එම මිශ්‍රණයේ දවටා විනාඩි 10 ක් පමණ තබන්න.ඉන්පසු සාලයන් තැටියක දමා සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක 180 ක උෂ්ණත්වය තුළ විනාඩි 10 ක් 15 ක් බේක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!