සාලයෝ මිරිසට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සාලයෝ ග්‍රෑම් 500 ක්
  • ගම්මිරිස් මේස හැඳි එකහමාරක්
  • අමු තුනපහ කුඩු තේ හැන්ඳක්
  • අඹරාගත් සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
  • අඹරාගත් ගොරකා
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා
  • කුරුඳුපොතු
  • කොච්චි කරල් කීපයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • සාලයෝ සුද්ද කර සෝදා එයට ගම්මිරිස්, මිරිස්, සුදු ලූණු, අමු තුනපහ කුඩු, කොච්චි කරල්, රම්පෙ, කරපිංචා හා කුරුඳු පොතු එක්කර හොඳින් අතඟා කවලම් කරන්න.ඉන්පසු වතුර ස්වල්පයක් මිශ්‍ර කර අඩු ගින්දර රස්නයට මැටි හට්ටියක ලිප තබා පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!