සියඹලා සෝස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සියඹලා ග්‍රෑම් 125 ක්
 • කපාගත් සුදු ලූණූ තේ හැඳි භාගයක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • අමු ඉඟුරු තේ හැඳි කාලක්
 • ගම්මිරිස් කෑලි තේ හැඳි කාලක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 15 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳුපොතු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සියඹලා ටික දියකර ලිප තබා උතුරන විට උඩට එන පෙන ඉවත් කර උකුවන තුරු මද ගින්නේ හිඳ ගන්න.තවත් භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ටික දමා රත් වන විට සුදු ලූණූ, අමු ඉඟුරු යොදා බැදෙන විට ලූණු, රම්පෙ, කරපිංචා හා කුරුඳු දමා රන්වන් පාට වනතුරු බැද ගන්න.ඉන්පසු සීනි, මිරිස් කෑලි, ගම්මිරිස් කුඩු හා ලුණු දමන්න.විනාඩියක් පමණ බැදෙන විට සියඹලා මිශ්‍ර කර සෝස් එක සාදා ගන්න.මෙය මාස 03 ක් පමණ ශීතකරණයක තබා කල් තබා ගත හැකිය.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!