සීනි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • උම්බලකඩ කෑලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • සියඹලා ඉස්ම මේස හැඳි 04 ක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • තෙල්
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • ලූණු සිහින්ව ලියා බඳුනකට දමා ලිප තබා එහි තෙත ගතිය හින්ඳවා ගන්න.වෙනත් භාජනයකට තෙල් ටිකක් ලිප තබා රම්පෙ, කරපිංචා බැදෙන්නට හැර කුරුඳු පොතු එක් කරන්න.දැන් උම්බලකඩ ද එක්කර කෑලි මිරිස් ද එකතු කරන්න.තෙත සින්ඳවා ගත් ලූණු ටික ඊට එකතු කර බැදෙන විට සියඹලා ඉස්ම එක්කර සීනි හා ලුණු මිශ්‍ර කර තෙත ගතිය සිදෙන තුරු පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!