සී ෆුඩ් රයිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • තෝර මාළු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • දැල්ලන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සුදු ලූණු තේ හැන්ඳක්
 • බටර් මේස හැන්ඳක්
 • ඉඟුරු තේ හැන්ඳක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • මාළු සෝස් තේ හැඳි භාගයක්
 • බිත්තරයක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පළමුව බත පිසගන්න.මාළු, දැල්ලන්, ඉස්සන් සුද්ද කර තම්බා හෝ බැද ගන්න.බඳුනකට බටර් ටිකක් දමා රත්වන විට අමු ඉඟුරු, සුදු ලූණු දමා බැදෙන්නට හැර බිත්තරයක් දමා බත් ටික කවලම් කරන්න.එයට කෑලි මිරිස්, ලුණු, මාළු සෝස් දමා මිශ්‍ර කර මාළු, දැල්ලන් හා ඉස්සන් දමා බත රසකර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!