සුදු ලූණු ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 10 ක්
 • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
 • බටර් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • වතුර කෝප්ප භාගයක්
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස්
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සුදු ලූණු සෝදා දිය බේරා ගන්න.එයට විනාකිරි, ලුණු හා වතුර එක්කර දිය සිඳෙන තුරු තම්බා ගන්න.දැන් සුදු ලූණු රන්පැහැ වන තුරු බැදගන්න.භාජනයක් ලිපතබා බටර් දමා රත්වන විට ඉඟුරු, අමු මිරිස්, බී ලූණු, තක්කාලි, ගම්මිරිස් යොදා කවලම් කර බැදගත් සුදු ලූණු දමා මිශ්‍ර කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!