සුදු ලූණු හා කඩල මිශ්‍ර ව්‍යංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කඩල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පොල්කිරි කෝප්පයක්
 • මිරිස්
 • කහ
 • අබ
 • ලුණු
 • අමු මිරිස්
 • කරපිංචා
 • රතු ලූණු
 • උම්බලකඩ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සුදු ලූණූ අවන් එකේ රෝස් කර ගන්න.කඩල ටිකද තම්බා ගන්න.කඩල හා සුදු ලූණු මිශ්‍ර කර මිරිස් හා කහ ස්වල්පයක් අතඟා පසෙක තබන්න.කිරි ලිප තබා කරපිංචා, රතුලූණු. අමු මිරිස් දමා උතුරන විට කඩල හා සුදු ලූණු මිශ්‍රණය දමා උම්බලකඩ ද දමා ටික වේලාවක් උයන්න.වෙනත් බඳුනක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් රත් කර අබ දමා සදාගත් කඩල මිශ්‍රණය තෙම්පරාදු කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!