සුල්තානා බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් කිලෝවක්
 • සුල්තානා ග්‍රෑම් 300 ක්
 • සිහින්ව කැපූ සුදුලූණු තේ හැඳි 02 ක් හා වියළි මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ඉඟුරු ස්වල්පයක්
 • තම්බා ගත් බිත්තර 02 ක්
 • මාගරින් මේස හැඳි 03 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු
 • සුප් කැටයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • භාජනයකට මාගරින් දමා රත්කර රම්පෙ, කරපිංචා, සුදුලූණූ හා ඉඟුරු දමා බැදගන්න.කපා ගත් වියළි මිරිස් ද සුල්තානා වලින් භාගයක්ද ඊට එක් කරන්න.මෙය බැදෙන විට සෝදාගත් සහල් විනාඩි 20 ක් පමණ පොඟවා එම බඳුනටම දමන්න.අවශ්‍ය පමණ වතුර දමා ලුණු හා සුප් කැටයක් ද එක්කර බත පිසගන්න.බතේ වතුර හා බත් එක මට්ටමකට එන විට ඉතිරි සුල්තානා ටික තෙම්පරාදු කර එයට එක් කරන්න.තම්බාගත් බිත්තරයද කුඩා කැබලි වලට කපා එයට එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!