සෝයා මීට් බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පොඩියට කපා බැදගත් සෝයා මීට් ග්‍රෑම් 100 ක්
  • කොටු කපා බැදගත් වම්බටු ග්‍රෑම් 100 ක්
  • බැදගත් රටකජු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • තක්කාලි සෝස් ටිකක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • බැදගත් සෝයා මීට්, වම්බටු හා රටකජු භාජනයකට දමා තක්කාලි සෝස් සහ ලුණු දමා කවලම් කර ආහාරයට ගන්න.

Mon, 3 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!