හකුරු මිශ්‍ර රටඉඳි කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

• හකුරු ග්‍රෑම් 250 යි
• රට ඉඳි ග්‍රෑම් 200 යි
• රුලං ග්‍රෑම් 125 යි
• පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50 යි
• මාගරින් ග්‍රෑම් 150 යි
• බිත්තර 03 යි
• බේකින් පවුඩර් තේ හැන්ඳයි
• සීනි ග්‍රෑම් 100 යි
• වැනිලා තේ හැන්ඳක්
• සුවඳ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි
• දෙහි ගෙඩියක ලෙල්ල

සාදන ක්‍රමය –

රට ඉඳි ඇට ඉවත් කර කුඩාවට කපා ගන්න. සුවඳ කුඩු, වැනිලා සහ ග්‍රේටරයෙන් ගාගත් දෙහි ලෙල්ලේ කොළපාට කොටස යන මේවා රට ඉඳි වලට එකතු කර මිශ්‍ර කරන්න.ග්‍රේටරයෙන් ගාගත් හකුරු ටිකක් එයටම එකතු කරන්න.බිත්තරවල කහ මදය හා සුදු මදය වෙන් කර ගන්න.කහමද වලට මාගරින් සහ සීනී ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කර ක්‍රීම් එකක් වන තුරු බීට් කරන්න.පාන් පිටි වලට බේකින් පවුඩර් මිශ්‍ර කර 03 වරක් හලා, එය කහ මද මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න.හකුරු මිශ්‍රණයත් එයටම දමන්න.බිත්තර සුදුමද වලට ඉතිරි සීනි ටික දමා ඝන වන තුරු බීට් කරන්න.එය හෙමින් සීරුවේ ටික ටික දමමින් ඉහත සාදා ගත් මිශ්‍රණයට මිශ්‍ර කරන්න.අවන් එක සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක 150 උෂ්ණත්වයෙන් විනාඩි 05ක් රත් වන්නට හරින්න.ඒ අතරතුර බේකින් ට්‍රේ එකකට තෙල් කඩදාසියක් දමා එයට කේක් මිශ්‍රණය දමා එම උෂ්ණත්වයේ පැයක් බේක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!