හතු ඔම්ලට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හතු ග්‍රෑම් 100 යි
 • බී ළූණු ගෙඩියක්
 • අමු මිරිස් කරලක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • බිත්තර 05 ක්
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස් ටිකක්
 • සෝස් මේස හැදි 02 ක් හෝ කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්
 • පාන්පිටි මේස හැදි 02 ක්
 • බටර් ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය-

 • බිත්තර කඩා පාන්පිටි සමඟ කවලම් කරන්න. එය ගෑරුප්පුවකින් හොඳහැටි බීට් කර ගන්න.බිම්මල් සිහින්ව ඉරා ගන්න.භාජනයකට බටර් ටික දමා බිම්මල්, බී ලූණු, අමුමිරිස් හා තක්කාලි දමා බැද ගන්න.බැදුණ පසු බිත්තර මිශ්‍රණය එක් කර ලුණු සහ ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!