හතු කට්ලට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තම්බා පොඩි කරගත් බතල ග්‍රෑම්  100 ක්
 • හතු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • බිත්තරයක්
 • බිස්කට් කුඩු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සිහින්ව ලියාගත් කරපිංචා තේ හැන්ඳක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • දෙහි යුෂ
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

හතු සෝදා සිහින්ව කපා වතුර මිරිකා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිපතබා ලූණු, රම්පෙ, කරපිංචා, අමු මිරිස් හා කුරුඳු පොතු දමා රන්වන් පැහැයට බැදෙන්නට හැර මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, උම්බලකඩ කුඩු හා ලුණු මිශ්‍ර කරන්න.ඉන්පසු හතු දමා තරමක් බැදෙන්නට හැර එහි ඉස්ම සිඳුනු පසු තම්බාගත් බතල හා දෙහි මිශ්‍ර කර ගන්න.දැන් මෙම මිශ්‍රණයෙන් කට්ලට් සාදා ගන්න. පාන්පිටි වලට බිත්තරයක් දමා වතුර ටිකක් ද එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න.සාදා ගත් කට්ලට් පිටි මිශ්‍රණයේ බහා බිස්කට් කුඩු වල දවටා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.

Tue, 28 Jul 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!