හතු ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • හතු
  • කෑලි මිරිස්
  • වියළි හාල්මැස්සන්
  • කපා පොඩි කරගත් බිලිං ස්වල්පයක්
  • කරපිංචා
  • අමු මිරිස්
  • තෙල් ස්වල්පයක්
  • ලුණු
  • බී ලූණු ගෙඩියක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • හතු සෝදා කපා දිය මිරිකා ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් දමා කපා ගත් බී ලූණු, රම්පෙ, කරපිංචා, අමු මිරිස් දමා බැදෙන්නට හැර සුද්ද කර බැදගත් හාල්මැස්සන් හා බිලිං ස්වල්පය මිරිස් කෑලි හා ලුණු ද දමා මද ගින්නේ තැම්බෙන්නට හරින්න.තැම්බුන පසු හතු ටික දමා විනාඩි 02 ක් පමණ හැඳි ගා ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!