හාල්මැස්සන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 125 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 125 ක්
 • විනාකිරි අඬු කෝප්ප භාගයක්
 • අබ මේස හැඳි භාගයක්
 • සීනි මේස හැඳි භාගයක්
 • කහ හා ලුණු ස්වල්පයක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 15 ක්
 • තෙල් ස්වල්පයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • එනසාල් ස්වල්පයක්
 • කුරුඳුපොතු ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පිරිසිදු කර ගත් හාල්මැස්සන් කහ ටිකක් අතඟා පසෙක තබන්න.වම්බටු රන්වන් පාට වනතුරු බැඳ තෙල් බේරෙන්නට හරින්න.හාල්මැස්සන් කරවෙන තරමට බැදගන්න.අමු මිරිස් දෙකට පලා ගුණු මිශ්‍ර කර තබන්න.දැන් අබ, විනාකිරෙන් අඹරා ඉතිරි විනාකිරිද එක්කර උකුවට මිශ්‍රණය හදා ගන්න.දැන් මාගරින් ටිකක් ලිප තබා රත්වූ පසු තලාගත් එනසාල් කුරුඳුපොතු රම්පෙ, කරපිංචා හා ලියාගත් ලොකු ලූණු ද එක්කර අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න.අබ මිශ්‍රණයත් එයට වත්කර උතුරන විට හාල්මැස්සන්, බටු හා අමු මිරිස් එකතු කර විනාඩි 10 කට පමණ පසු ලිපෙන් බා ගන්න.මෙය දින කීපයක් තබා ගත හැකි අච්චාරුවකි.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!