හාල්මැස්සන් ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ලොකු හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 250 ක්
  • අඹරා ගත් ගම්මිරිස් මේස හැන්ඳක්
  • අඹරාගත් ගොරකා ග්‍රෑම් 20 ක්
  • සුදු ලූණූ බික් 02 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
  • කරපිංචා ඉත්තක්
  • රස අනුව ලුණු
  • වතුර ටිකක්

සාදන ක්‍රමය –

  • හාල්මැස්සන් පිලී යන ලෙස දෙහි යුෂ ටිකක්ද එකතු කර හොඳින් සෝදා ගන්න.මැටි හට්ටියක් ගෙන එයට හාල්මැස්සන් ටික දමා අඹරාගත් ගොරකා, තලාගත් ගම්මිරිස්, සුදු ලූණු, ලුණු, කරපිංචා, ලියාගත් අමු මිරිස්ද එකතු කර හොඳින් අතගා වතුර ටිකක් එකතු කර ලිප තබන්න.මද ගින්දරේ ඉස්ම හිදෙන තුරු පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!