හාල්මැස්සන් හා දෙල්පොතු බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දෙල්පොතු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 20 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • වියළි හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තෙල් පොතු සෝදා සිහින්ව ලියා කහ හා දෙහි මිශ්‍ර කර හොඳින් සෝදා ගන්න.භාජනයක් ලිපතබා තෙල් ස්වල්පයක් දමා රම්පෙ, කරපිංචා හා ලූණු, කුරුඳුපොතු, අමු මිරිස් දමා බැදෙන්නට හැර සෝදාගත් හාල්මැස්සන් ද එක් කරන්න.එය බැදීගෙන එන විට කෑලි මිරිස් හා කහ කුඩු එක්කර කුඩාවට කපාගත් තක්කාලිද  එක්  කරන්න.ඉන්පසු ලුණු මිශ්‍ර කර දෙල් පොතු දමා කවලම් කර මද ගින්දරේ මලවා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!