හුරුල්ලන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • හුරුල්ලන් 25 ක් පමණ
  • නොමේරු බිලිං ගෙඩි 50 ක් පමණ
  • විනාකිරි බෝතලයක්
  • කොත්තමල්ලි ඇට මේස හැන්දක්
  • ගම්මිරිස් ඇට තේ හැන්දක්
  • කරදමුංගු ඇට තේ හැන්දක්
  • කරාබුනැටි තේ හැන්දත්
  • තෙල් මේස හැඳි 05 ක්

සාදන ක්‍රමය –

  • හුරුල්ලන්ගේ පිලී යන ලෙස අතුල්ලා දෙහි හා ලුණු මිශ්‍ර වතුරෙන් හොඳින් සෝදා ගන්න.මාළු පියන් 02 ක් සිටින ලෙස මැද කටුව ඉවත් කරන්න.දැන් මෙම මාළු පියනක ඇතුළු පැත්තට බිලිං ගෙඩිය බැගින් තබා බිලිං ගෙඩිය වටා මාළු පියන ඔතා කුඩා ඉරටු කෑල්ලක් ගසා ගන්න.මාළු සියල්ලම ඒ ආකාරයට සකස් කර ගත යුතුය.ඊළඟට ගම්මිරිස්, කොත්තමල්ලි, කරාබුනැටි, කරදමුංගු හා කුරුඳුපොතු හොඳින් අඹරා ගන්න.මැටි බඳුනකට විනාකිරි, සීනි, ලුණු හා තෙල් දමා හොඳින් කවලම් කර අඹරා ගත් ගුලියද එකතු කරන්න.කලින් සකස් කළ මාළු මැටි බඳුනක අඩුක් කර එය වැසී යන පරිදි සදාගත් දියරය වක් කරන්න.දැන් එය හොඳින් වසා පැය 24 ක් පමණ ශීතකරණයක් තුළ තබන්න. මෙම ද්‍රාවණය තුළ මාළු හොඳින් පදම් වෙන්නට හැර ආහාරයට ගත යුතුය.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!