හුරුල්ලන් ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • හුරුල්ලන් ග්‍රෑම් 500 ක්
  • තම්බා අඹරාගත් ගොරකා කෑලි 05 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
  • කුරුඳුපොතු කැබැල්ලක්
  • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
  • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
  • කරපිංචා
  • පමණට ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

  • මාළු සුද්ද කර දිය බේරෙන්නට තබන්න.ගොරකා, විනාකිරි, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු හා කහ කුඩු වතුරෙන් දිය කර ගන්න.මාළු මෙම මිශ්‍රණයේ තවරා ඇතිලියක අඩුක් කර කුරුඳුපොතු හා කරපිංචා දමන්න.උඩින් ගිනි කබලක් තබා ඉස්ම හිඳෙන තෙක් මාළු ටික තරමක් වේලා පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!