ෆලූඩා හා සරුවත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සීනි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • වතුර කෝප්ප තුන් කාලක්
 • රෝස පාට කලරින් තේ හැන්ඳක්
 • සිට්රික් ඇසිඩ් තේ හැන්ඳක්
 • රෝස එසන්ස් තේ හැන්ඳක්

ෆලූඩා සඳහා –

 • කෝන් පිටි කෝප්පයක්
 • පොඟවාගත් කස කසා ඇට
 • කිරි
 • අයිස් ක්‍රීම්
 • සදාගත් සරුවත් සිරප්
 • අයිස් කැට

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සාමාන්‍ය සරුවත් හා ෆලූඩා යන දෙවර්ගයම සඳහා පළමුව සරුවත් සිරප් එක සාදා ගත යුතුය.සීනි හා වතුර ලිප තබා මදක් උකුවන තුරු උතුරවන්න.එය ලිපෙන් බා ගෙන සිට්රික් ඇසිඩ්, කලරින් හා රෝස එසන්ස් එක් කර වියළි බෝතලයකට පෙරාගෙන අවශ්‍ය විටදී ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට තබා ගන්න.සාමාන්‍ය අයිස් සරුවත් සාදා ගැනීමට නම් මෙම සරුවත් සිරප් ස්වල්පයකට තමන්ට කැමති පැණි රසකට ගැලපෙන පරිදි වතුර එකතු කර පොඟවා ගත් කස කසා ඇට ස්වල්පයක් හා අයිස් කැට කීපයක් එක්කර බීමට ගන්න.
 • ෆලූඩා සඳහා –

කෝන් පිටි කෝප්පය වතුර සාස්පානකට දමා වතුර වැඩිපුර එක්කර හොඳින් දිය කර ලිප තබා මද ගින්නේ කූරු ගාමින් පිස ගන්න.ඝන වන විට ලිපෙන් බාන්න.මෙම මිශ්‍රණය සිදුරු විශාල ඉඳි ආප්ප වංගෙඩියක ආධාරයෙන් ඇල් වතුර භාජනයකට මිරිකන්න.පසුව පෙනේරයකට දමා වතුර ඉවත් කර ගන්න.මෙසේ සාදා ගත් ෆලූඩා කෑලි වලට සාදාගත් සරුවත් සිරප්, පොඟවා ගත් කස කසා ඇට, කිරි, අයිස් ක්‍රීම් හා අයිස් කැට එක්කර ෆලූඩා සාදා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!