කිරි අල මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිරි අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • පොල් සෑහෙන පමණ
 • අබ
 • ලුණු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කහ
 • වියළි මිරිස් කැබලි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කිරි අල සුද්ද කර ලුණු හා කහ දමා තම්බා
Read the rest

Wed, 4 Mar 2020

වට්ටක්කා කට්ලට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සෝයා කුඩු ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • සුදු ලූණූ
 • මිරිස් කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • දෙහි යුෂ
 • ලුණු
 • අවශ්‍ය නම් බිත්තරයක්
 • කුඩාවට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියක්

 

සාදන ක්‍රමය … Read the rest

Tue, 3 Mar 2020

ඇඹරැල්ලා දළු සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඇඹරැල්ලා දළු ටිකක්
 • සිහින්ව ලියූ අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ලියාගත් රතු ලූණූ ගෙඩි 10 ක්
 • පොල් ස්වල්පයක්
 • උම්බලකඩ කුඩු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඇඹරැල්ලා දළු සෝදා සිහින්ව ලියා ගන්න.ලියාගත් අමු මිරිස් හා රතු ලූණූ එයට
Read the rest

Tue, 3 Mar 2020

ඉස්සන් හා වම්බටු ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 200 ක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ලොකු ලූණූ ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කජු ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කෝන්පිටි තේ හැඳ භාගයක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • එළවළු තෙල්
 • පොල්කිරි අඬු
Read the rest

Mon, 2 Mar 2020

වණ්ඩු ආප්ප

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500 ක්
 • පොල් බෑයක කිරි
 • පැණි බෝතල් කාලක්
 • බැදගත් මාදුරු හා කරදමුංගු ටිකක්
 • රා මංඩි ස්වල්පයක්
 • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කිරි වලට පිටි දමා කවලම් කර සීනි, පැණි
Read the rest

Mon, 2 Mar 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!