පතෝල මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ළපටි පතෝල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 06 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • පොල් ටිකක්
 • ගම්මිරිස් ඇට තේ හැඳි භාගයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • ලුණු වතුර

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ගම්මිරිස්, අමු
Read the rest

Tue, 28 Jul 2020

තක්කාලි සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලෙලි ඉවත් කරගත් ගෙඩි 02 ක්
 • වතුර කෝප්ප 3/4 ක්
 • දෙහි පළුවක්
 • එළකිරි හෝ කල්කිරි කෝප්ප භාගයක්
 • බටර් ටිකක්
 • ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් මේස හැන්ඳක්
 • ගම්මිරිස් ටිකක්
 • ලූණු ස්වල්පයක්
 • සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • පිටි ස්වල්පයක්
 • සැල්දිරි කටු ස්වල්පයක්
 • ලුණු

 … Read the rest

Tue, 28 Jul 2020

ඇඹරැල්ලා බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුද්ද කරගත් ඇඹරැල්ලා ගෙඩි 05 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සෝස් තේ හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • පොල්තෙල්
 • ලුණු
Read the rest

Tue, 28 Jul 2020

හතු කට්ලට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තම්බා පොඩි කරගත් බතල ග්‍රෑම්  100 ක්
 • හතු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • බිත්තරයක්
 • බිස්කට් කුඩු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සිහින්ව ලියාගත් කරපිංචා
Read the rest

Tue, 28 Jul 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!