අඹ පුඩිම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

කස්ටඩ් එක සඳහා –

 • කල්කිරි අඬු කෝප්ප 02 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 125 ක්
 • වැනිලා තේ හැඳි භාගයක්
 • ජෙලටින් මේස හැන්ඳක්
 • උණු වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක්

අඹ මිශ්‍රණය සඳහා –

 • ඉදුණු අඹ ගෙඩි 02 ක්
 • වතුර අඬු කෝප්ප
Read the rest

Wed, 12 Aug 2020

බෝංචි ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෝංචි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • පොල්කිරි කෝප්පයක්
 • කහ
 • ලුණු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • අබ ඇට ස්වල්පයක්
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 12 Aug 2020

දඹල ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දඹල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • උම්බලකඩ මේස හැඳි භාගයක්
 • කුඩාවට කැපූ පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොතු
 • කහ
 • ලුණු
 • තෙල්

 

 … Read the rest

Wed, 12 Aug 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!