ඉස්සන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 500 ක්
 • රතුලූණු 100 යි
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 100 යි
 • සුදු ලූණු බික් 03 යි
 • වියළි මිරිස් කරල් 10 යි
 • අමු ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • සියඹලා ඉස්ම ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි කෝප්ප එකහමාරක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • සීනි තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ලුණු දෙහි සෑදීමට පහසු ක්‍රමයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දෙහි ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ලුණු කැට ග්‍රෑම් 250 ක්
 • දෙහි ඉස්ම කෝප්ප භාගයක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සෝදා පිරිසිදු කළ දෙහි ගෙඩි වෙන් නොවන සේ හතරට කපා ගන්න.ඒවාට ලුණු කැට දමා භාජනයක අසුරා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයෝ ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
 • කරදමුංගු ඇට 05 ක්
 • කරාබු නැටි 05 ක්
 • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
 • ලුණු තේ හැන්ඳක්
 • කෝන් තෙල් මේස හැඳි 04 ක්
 • විනාකිරි අඬු කෝප් එකහමාරක්

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හුරුල්ලන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හුරුල්ලන් 25 ක් පමණ
 • නොමේරු බිලිං ගෙඩි 50 ක් පමණ
 • විනාකිරි බෝතලයක්
 • කොත්තමල්ලි ඇට මේස හැන්දක්
 • ගම්මිරිස් ඇට තේ හැන්දක්
 • කරදමුංගු ඇට තේ හැන්දක්
 • කරාබුනැටි තේ හැන්දත්
 • තෙල් මේස හැඳි 05 ක්

සාදන ක්‍රමය –

 • හුරුල්ලන්ගේ පිලී
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!