පළතුරු සලාදයක් (කස්ටඩ් මිශ්‍රණයක්)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ටින්කිරි මේස හැඳි 02 ක්
 • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
 • වැනිලා ස්වල්පයක්
 • කිරි කෝප්ප එක හමාරක්
 • කස්ටඩ් පවුඩර් මේස හැන්ඳක්
 • ඉදුණු අඹ ගෙඩියක්
 • අන්නාසි ගෙඩියක්
 • ගස්ලබු
 • දෙහි යුෂ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කිරි වලින් ටිකක් බඳුනකට දමා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කෙසෙල් ගෙඩි පිලව්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කෙසෙල් ගෙඩි 05 ක්
 • ලුණු තේ හැදි භාගයක්
 • සීනි රස අනුව
 • බැදීමට තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

 • පාන් පිටි හලා ගෙන එයට සීනි සහ ලුණු එකතු කරන්න.ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි ලෙලි ඉවත් කර කුඩා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

දෙල් වලින් අළුවා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පැසුණු ලොකු දෙල් ගෙඩියක්
 • බැදපු හාල්පිටි කෝප්පයක්
 • පැණි කෝප්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • දෙල් ගෙඩියේ ලෙලි ඉවත් කර දෙහි ටිකක් අතුල්ලා හොඳින් සෝදා ගන්න.ඉන්පසු සිහින්ව ලියා රන්වන් පාට වන තුරු තෙලේ බැද ගන්න.ඉන්පසු පැණි ලිප තබා මද ගින්නේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කැරට් දෝසි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කැරට් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • වියළි මිදි ග්‍රෑම් 25 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 300 ක්
 • බටර් ටිකක්
 • සුවඳ කුඩු ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කැරට් සෝදා තම්බා පොඩි කර ගන්න.සීනි ලිප තබා උණු කර වියළි මිදි හා කැරට් එක්කර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කොස් ඇට අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කොස් ඇට 50 ක්
 • ගම්මිරිස් ඇට ටිකක්
 • අමු ඉඟුරු කෑල්ලක්
 • ගා ගත් පොල් මේස හැඳි 20 ක්
 • හකුරු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

 • කොස් ඇට කබලේ බැද ගන්න.පොතු ඉවත් කර වංගෙඩියක දමා කොටා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!