වට්ටක්කා කට්ලට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සෝයා කුඩු ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • සුදු ලූණූ
 • මිරිස් කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • දෙහි යුෂ
 • ලුණු
 • අවශ්‍ය නම් බිත්තරයක්
 • කුඩාවට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියක්

 

සාදන ක්‍රමය … Read the rest

Tue, 3 Mar 2020

වණ්ඩු ආප්ප

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500 ක්
 • පොල් බෑයක කිරි
 • පැණි බෝතල් කාලක්
 • බැදගත් මාදුරු හා කරදමුංගු ටිකක්
 • රා මංඩි ස්වල්පයක්
 • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කිරි වලට පිටි දමා කවලම් කර සීනි, පැණි
Read the rest

Mon, 2 Mar 2020

පැටිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බිත්තරයක්
 • දෙහි ගෙඩියක යුෂ
 • බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක්
 • අයිස් වතුර
 • ලුණු

පිරවුම සඳහා –

 • මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අල හා ලූණූ ග්‍රෑම් ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 10
Read the rest

Wed, 19 Feb 2020

පීසා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • මාගරින් මේස හැඳි 02 ක්
 • ස්ටොක් සාරය කෝප්ප එක හමාරක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 04 ක්
 • කෝන් පිටි මේස හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • ඊස්ට් තේ හැඳි භාගයක්
 • ලුණු
 • බී ලූණු ස්වල්පයක්
 • සුදු
Read the rest

Wed, 19 Feb 2020

සමෝසා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250 යි
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 30 යි
 • ලුණු කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • අයිස් වතුර

පිරවුම සඳහා –

 • මාගරින් ග්‍රෑම් 25 ක් හෝ තෙල් මේස හැදි 02 ක්
 • සිහින්ව කපා ගත් සුදු ලූණු බික් 02ක් හෝ 03ක්
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!