වැනිලා අයිස් ක්‍රීම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ටින්කිරි ටින් එකක්
 • ජෙලටින් මේස හැන්ඳක්
 • උණු වතුර කෝප්ප භාගයක්
 • වැනිලා ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ජෙලටින් ටික උණු වතුරෙන් දියකර නිවෙන්නට තබන්න.ටින්කිරි හා වතුර මිශ්‍ර කර ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය තට්ටුවක පැය කාලක් පමණ තබා සිසිල් කර එළියට
Read the rest

Mon, 17 Feb 2020

අඹ අයිස් ක්‍රීම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිරිපිටි වලින් සකසා ගත් කිරි වීදුරු 04 ක්
 • සීනි මේස හැඳි 03 ක්
 • කුඩාවට කපාගත් ඉදුණු අඹ මේස හැඳි 03 ක්
 • උණු වතුර කෝප් භාගයක්
 • ජෙලටින් මේස හැන්ඳක්
 • ශීතකළ වතුර වීදුරු 04 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!