කුරහන් පිට්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුරහන් පිටි හුණ්ඩුවක්
 • හාල් පිටි හුණ්ඩු භාගයක්
 • පොල් බෑයක පොල්
 • මිටිකිරි ස්වල්පයක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • හාල් පිටි, කුරහන් පිටි වලට එක්කර හලා ගන්න.පොල් වලට ලුණු එක්කර එයට පිටි ටික ටික දමමින් කවලම් කර වතුර ඉසිමින්
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

පොළොස් රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොළොස් ගෙඩියක්
 • පාන් පිටි
 • පොල්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පොළොස් ගෙඩිය කෑලි කපා තම්බා ගන්න.ඉන්පසු එම කෑලි වංගෙඩියේ දමා කොටා එයට පාන්පිටි හා ලුණු මිශ්‍ර කර රොටී සාදන ආකාරයටම රොටී සාදා ගන්න.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පිට්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පිටි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සිහින්ව ගා ගත් පොල්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පිටි බඳුනකට දමා මදක් රන්වන් පැහැයට බැද ගන්න.පොල් වලට ලුණු මිශ්‍ර කර පිටි සමඟ කවලම් කර ස්ටීමරයකට හෝ පිට්ටු බම්බුවකට දමා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඉට්ලි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • උලුඳු ඇට ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සහල් කිලෝ භාගයක්
 • බේකින් පවුඩර් ග්‍රෑම් 10 ක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • වතුර ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • උලුඳු ඇට හා සහල් වෙන වෙනම පැය 12 ක් පොඟවා ගන්න.උලුඳු පියලි ඉවත් කරගන්න.ජලය ස්වල්පයක් එක්කර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සාම්බාරු (තෝසෙ ව්‍යංජනය)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෝංචි ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • අල ගෙඩියක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ගෝවා ග්‍රෑම් 25 ක්
 • පතෝල ග්‍රෑම් 25 ක්
 • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 25 ක්
 • පරිප්පු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • ලූණු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!