පාන් හා බටර් වලින් පුඩිමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුල්තානා ග්‍රෑම් 50 ක්
 • පාන් පෙති 03 ක්
 • බිත්තර 03 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • වැනිලා තේ හැන්ඳක්
 • කිරි ලීටර් භාගයක්
 • බටර් අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

 • පුඩිම සෑදීමට භාජනයක් ගෙන එහි පතුලට සුල්තානා දමන්න.පාන් වල වාටි
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

දෙල් පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉදුණු දෙල් ගෙඩියක් ( හුමාලයෙන් තම්බා ගන්න.)
 • කිරි අඬු කෝප්ප 02 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 200 ක්
 • කුඩු කරගත් කරදමුංගු හා කරාබුනැටි තේ හැඳි භාගයක්

කස්ටඩ් මිශ්‍රණය සඳහා –

 • කස්ටඩ් පවුඩර් මේස හැඳි 02 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 100
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පාන් පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිරි මිලි ලීටර් 300 ක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • ගා ගත් පොල් මේස හැන්ඳක්
 • පාන් පෙති 05 ක්
 • බිත්තරයක්
 • මුද්දරප්පලම් හා කජු ග්‍රෑම් 15 බැගින්
 • ජෑම් ස්වල්පයක්
 • බටර් ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ජෑම් හා බටර් ස්වල්පයක් තවරා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!