කහ බත් – 2

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා හාල් කිලෝ භාගයක්
 • පොඩි තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • උම්බලකඩ මේස හැන්ඳක්
 • සිහින්ව ලියාගත් ලූණු ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කුඩු කරගත් කරදමුංගු, කරාබුනැටි, කුරුඳුපොතු ස්වල්පය බැගින්
 • ගම්මිරිස් ඇට ටිකක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැන්ඳක්
 • බටර් ග්‍රෑම්
Read the rest

Fri, 21 Feb 2020

මාළු සහ ඉස්සන් යෙදූ බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා හාල් ග්‍රෑම් 200 ක්
 • මාළු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කුඩාවට කැපූ ලොකු ලූණු ගෙඩියක් ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • සූදුරු තේ හැන්ඳක්
 • සුදු ලූණූ බික් 03 ක්
 • කුඩාවට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ලූණු කොළ ග්‍රෑම් 50 ක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බේක් කරගත් බත් සමඟ බැදගත් අල ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බාස්මතී සහල් කිලෝ භාගයක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කැරට් හා ලීක්ස් ග්‍රෑම් 50 බැගින්
 • ගිතෙල් තේ හැඳි දෙක හමාරක්
 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 100 ක්
 • තලාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු මේස හැඳි භාගයක්
 • ලුණු

අල ව්‍යාංජනය සඳහා –

 • කුඩා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පෑන් කේක් බුරියානි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හරක් මස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රට ලූණූ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • බිත්තරයක්
 • බේකන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කුඩා චීස් කෑල්ලක්
 • මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැන්ඳක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තෙම්පරාදු කළ රසවත් බතක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බාස්මතී හාල් හුන්ඩු 02 ක්
 • සුදු ලූණු හා අමු ඉඟුරු මේස හැන්ඳක්
 • කරදමුංගු, කරාබුනැටි ඇට 02 බැගින්
 • බිත්තර
 • කජු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ලූණු කොළ කීපයක්
 • බැදගත් මාළු කැබලි කීපයක්
 • හතු ස්වල්පයක්
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු
 • සුප්කැට 02 ක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!