ග්‍රීන් රයිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • අමු තුනපහ කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • කරපිංචා
 • කහ
 • මාගරින් මේස හැඳි 02 ක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • හාල් සෝදා බත පිස ගන්න.ලීක්ස්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මැලේ ක්‍රමයට රසවත් බතක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බාස්මතී ග්‍රෑම් 500 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 03 ක්
 • සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • රතු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කටු රහිත කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • ළපටි බෝංචි ග්‍රෑම් 75 ක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

නාසි ගුරාන් බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බාස්මතී හාල් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • කැමති මස් වර්ග කීපයක් ග්‍රෑම් 50 බැගින්
 • සිහින්ව කපා ගත් කැරට්, ලීක්ස්, බී ලූණු ස්වල්පය බැගින්
 • තලාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු
 • සෝයා සෝස්
 • එනසාල්, කරාබු නැටි
 • කෑලි කපාගත් වියළි මිරිස් කරල් කීපයක්
 • මාගරින්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බිත්තර හා බේකන් මිශ්‍ර බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බාස්මතී හාල් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • තම්බාගත් බිත්තර 02 ක්
 • ගසාගත් බිත්තර 02 ක්
 • බේකන් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැන්දක්
 • අමු ඉඟුරු හා සුදුලූණු ස්වල්පයක්
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු
 • සුප් කැට 02
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ප්‍රයිඩ් රයිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තායි හාල් හෝ සම්බා හාල් කිලෝවක්
 • කොටු කැපූ කැරට් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 250 ක් හෝ හතරැස්ව කැපූ කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • හොඳින් ගසා බැදගත් බිත්තර 03 ක්
 • පොඩියට කැපූ ලූණු කොළ ග්‍රෑම් 250 ක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!