ඉඹුල් කිරිබත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පොල් බෑයක කිරි
 • පදමට ලුණු,

පැණි පොල් සඳහා –

 • ගාගත් පොල් බෑයක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 250 ක් හෝ පොල් පැණි කෝප්පයක්
 • තලාගත් කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්
 • කරදමුංගු ඇට දෙකක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සී ෆුඩ් රයිස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • තෝර මාළු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • දැල්ලන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සුදු ලූණු තේ හැන්ඳක්
 • බටර් මේස හැන්ඳක්
 • ඉඟුරු තේ හැන්ඳක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • මාළු සෝස් තේ හැඳි භාගයක්
 • බිත්තරයක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මට්න් හෝ චිකන් බුරියානි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් කිලෝවක්
 • එළු මස් හෝ කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 750 ක්
 • රතු ලූණු හෝ ලොකු ලූණු කෝප්පයක්
 • සුදු ලූණු බික් 10 ක්
 • මාගරින් මේස හැඳි 03ක්
 • මුදවපු කිරි මේස හැඳි 05 ක්
 • සූදුරු ඇට තේ හැඳි 04 ක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!