පපඩම් බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පපඩම් දෙක තුනක්
 • වියළි මිරිස් කරල් දෙක තුනක්
 • කරවිල පෙති කීපයක්
 • මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කරවිල පෙති වලට ලුණු ටිකක් මිශ්‍ර කර බැදගන්න.වියළි මිරිස් කරල් කුඩාවට කපා බැදගන්න.පපඩම්ද කුඩාවට කඩා බැදගන්න.දීසියක් ගෙන
Read the rest

Wed, 19 Feb 2020

කැරට් බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කැරට් අල 03 ක්
 • චීස් ග්‍රෑම් 120 ක්
 • බිත්තර 02 ක්
 • ගාගත් දොඩම් ලෙලි තේ හැඳි 02 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • පාන්පිටි
 • පාන් කුඩු
 • ලුණු
 • එළවළු තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කැරට් සිහින්ව ගා ගන්න.දොඩම් ලෙලි, කැරට්, චීස්,
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

බැදගත් අල බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • රතු ලූණූ ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • දෙහි යුෂ
 • ලුණු
 • බටර් මේස හැන්ඳක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අල තම්බා පොඩි කර ගන්න.රතු ලූණු, අමු මිරිස් සිහින්ව ලියා ගන්න.දැන්
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

අළු කෙසෙල් චිප්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අළු කෙසෙල් ගෙඩි 04 ක්
 • කහ
 • මිරිස් කුඩු
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පොතු ඉවත් කළ අළු කෙසෙල් රවුමට සිහින් පෙති කපා වතුර බඳුනක බහා මොහොතක් තබා ගන්න.පසුව වතුර බේරා හැර කහ තවරා රන්වන් පැහැය වන
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

බේක් කළ මාළු සෝස් සමඟ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයෝ, කුම්බලාවෝ හා බෝල්ලෝ වැනි මාළු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • බටර් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • චීස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
 • අඹරාගත් ඉඟුරු පෙත්තක් හා සුදුලූණු බික් 04 ක්
 • කෝන් ෆලවර් ස්වල්පයක්
 • ලුණු හා ගම්මිරිස් අවශ්‍ය පමණ

සාදන … Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!