මසාලා කොත්තු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 500 ක්
 • කැරට් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 06 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • බිත්තර 04 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 06 ක්
 • ගම්මිරිස්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • දිය ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය … Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!