අන්නාසි සරුවත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අන්නාසි ග්‍රෑම් 450 ක්
 • ටින් කිරි ටින් භාගයක්
 • වැනිලා අයිස් ක්‍රීම් ස්වල්පයක්
 • දෙහි
 • සීනි
 • වතුර

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අන්නාසි කුඩා කැබලි වලට කපා වතුර දමා බ්ලෙන්ඩර් කර පෙරා ගන්න.ටින්කිරි, සීනි, දෙහි හා අන්නාසි සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ෆලූඩා හා සරුවත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සීනි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • වතුර කෝප්ප තුන් කාලක්
 • රෝස පාට කලරින් තේ හැන්ඳක්
 • සිට්රික් ඇසිඩ් තේ හැන්ඳක්
 • රෝස එසන්ස් තේ හැන්ඳක්

ෆලූඩා සඳහා –

 • කෝන් පිටි කෝප්පයක්
 • පොඟවාගත් කස කසා ඇට
 • කිරි
 • අයිස් ක්‍රීම්
 • සදාගත් සරුවත් සිරප්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කල්තබා ගත හැකි – දිවුල් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දිවුල් ගෙඩි 03 ක්
 • වතුර මේස හැඳි 03 ක්
 • සීනි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • දිවුල් ගෙඩි වල මදය සූරා ගෙන එයට වතුර මේස හැඳි 03 ක් හා සීනි ස්වල්පයක් එකතු කර ලිප තබා මද ගින්නේ උකුවන තුරු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ජම්බු බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ජම්බු
 • සීනි
 • දෙහි
 • වතුර

සාදන ක්‍රමය –

 • ජම්බු සුද්ද කර ලුණු දමා සෝදන්න.ඉන්පසු වතුර දමා බ්ලෙන්ඩර් කරන්න.සීනි හා දෙහි යුෂ දමා ශීතකර ඒ වේලාවට බොන්න.නැතිනම් බ්ලෙන්ඩර් කර වැඩි වතුර දමා උතුරන්නට හැර උඩට එන පෙණ ඉවත් කර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කැරට් යුෂ වලින් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුද්ද කර කපා ගත් කැරට් ග්‍රෑම් 400 ක්
 • උතුරුවා නිවා ගත් වතුර අඬු කෝප්ප 03 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සිහින්ව කපා ගත් කැරට්, ගම්මිරිස් කුඩු හා ලුණු දමා වතුර එක්කර බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.මෙය
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!